BHM logo Car

P Ř I H L Á Š K A

pdf document pdf document
Přihláška Posudek o zdravotní způsobilosti
Přihláška musí být vytištěna oboustraně!
Ke spuštění souboru je potřeba program Adobe Reader .

Před zahájením kurzu je třeba si v autoškole podat žádost o přijetí k výuce a výcviku na předepsaném tiskopise. Tiskopis získáte u nás v kanceláři nebo si jej stáhnete z našich webových stránek - www.bhm.cz

Žádost o přijetí k výuce a výcviku musí být řádně vyplněny hůlkovým písmem podle občanského průkazu.

K žádosti přiložíte Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který vydá a potvrdí praktický nebo dorostový lékař.

Tiskopis - posudek musí být potvrzen praktickým nebo dorostovým lékařem.

Oba formuláře odevzdáte do autoškoly, na základě kterých Vás pozveme do kurzu. Datum zahájení výuky a výcviku Vám bude oznámeno SMS.

Věkové hranice k přijetí výuce a výcviku

sk. AM15 let
sk. A116 let
sk. A218 let
sk. A24 let
sk. B1 a T17 let
sk. B, B+E, C1, C1+E,18 let
sk. C, C+E,, D1, D1+E21 let

Vyjímky pro skupinu A, C, C+E, - informace v kanceláři.

Druh výuky výcviku

1. Základní

Je to přírava žáků pro získání ŘO sk. AM, A1, A, A2, A, B1, B, T a pro kombinaci těchto skupin.
Teoretická část výuky probíhá v kurzech v autoškole a je přednášena učitelem.

2. Rozšiřující

Je to příprava žáků, kteří již vlastní ŘO a žádají jeho rozšíření o další skupinu.
UPOZORNĚNÍ – týká se to jen některých skupin, např. RA1-A, RB-C, RB-T.

3. Dálkové studium

Tento druh výuky a výcviku je možný jen u sk. AM, A1, A2, A, B1, B, T, C1, C.
Teoretickou část výuky si žáci osvojují samostatným studiem a při tzv. konzultacích se učitel zaměří na kontrolu výsledků samostudia a látku doplní vlastním výkladem.

Součástí teoretické výuky je kromě pravidel silničního provozu i získání znalostí z konstrukce vozidel a její údržby, zdravotní příprava, apod.
V praktické části výcviku je samozřejmě hlavní náplní řízení vozidel příslušné skupiny.
Termíny výuky - teorie i výcviku - praxe si žáci zvolí po dohodě se svým učitelem.


Důležitá upozornění

a) neprovádíme výuku a výcvik na sk. AM, A1, A2, A, B1, C1, D1, D, C1+E, C+E. Skupiny B1 a C1 získáte automaticky s řidičkým oprávněním sk. B a C

b) řidičské oprávnění skupiny C, C1 lze provádět až po získání ŘP sk. B

c) je možné provádět i tzv. sdružený výcvik, např. A1+B, A2+B, A+B+T, B+T, A1+T, A+T, A+C

d) nemá-li žadatel v době podání žádosti 18 let, musí být podepsána zákonným zástupcem a pokud nemá 15 let musí být podpis navíc úředně ověřenVozidla na nichž provádíme výcvik

sk. B:os.vozidla FABIA, HYUNDAI
sk. C:nákl.vozidlo MAN
sk. T:traktor ZETOR 7211

Z K O U Š K Y

Zkouška se provádí po absolvování celé výuky a výcviku pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Zkoušku provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností a skládá se z těchto částí:

1. Pravidla silničního provozu, jsou zahrnuty i otázky ze zdrav.přípravy a zásady bezpečné jízdy – elektronicky na počítači

2. Nauka o kostrukci a údržbě vozidla – 3 otázky ústně pouze u skupin C1,C,C1+E,C+E,D1,D,D1+E,D+E

3. Řízení vozidla příslušné skupiny – cca 30 minut

Zkoušku lze provádět nejdříve následující den po dovršení stanovené věkové hranice.

Opravnou zkoušku je možné absolvovat 8 den po první zkoušce a to po dobu půl roku (do 6 měsíců od první zkoušky).

Řidičský průkaz vydá Městský úřad (obecní úřad obce s rozšiřenou působností) – odbor dopravy.

!! created @ wolf !!