BHM logo Car

Provádíme školení řidičů ve smyslu zák. č.247/2000 Sb. a školení řidičů referentů ve smyslu zákoníku práce a zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

!! created @ wolf !!